Patrik Zettergren

Styrelseordförande, delägare. Auktoriserad revisor verksam genom Revisionsbyrån Fyrtornet AB

Patrik har mer än 25 års erfarenhet av revision, främst av medelstora och mindre aktiebolag samt stiftelser och föreningar.

Kontakta Patrik
070 510 80 18
patrik.zettergren@revfyr.se