En Modern revisionsbyrå

Vi är ett modernt företag som hjälper andra företag att utvecklas i rätt riktning.

Vi söker alltid nya kvalificerade revisorer, gärna med egna uppdrag, nya revisorsassistenter och medarbetare. Kontakta oss så berättar vi mer.

Revisionsbyrån Fyrtornet

Revision

Vår huvudsakliga verksamhet består av revision för ägarledda aktiebolag, föreningar och stiftelser.

Revisionsbyrån Fyrtornet

Konsultation

Byrån tillhandahåller också konsultationer inom diverse områden som ekonomi och redovisning.

Revisionsbyrån Fyrtornet

Skatterådgivning

Vi finns tillgängliga för dig och ditt företags utveckling i alla faser, vardagar kl. 09.00-17.00.

Om revisionsbyrån Fyrtornet

Vi är en renodlad revisionsbyrå. Det innebär att vi enbart arbetar med revision samt med revisionsnära konsultationer. Vi tror inte att det är bra att först utföra redovisning och sedan utföra revisionen.

 

Vi erbjuder hjälp med frågor som berör ditt företags ekonomi. Förutom egen kompetens har vi tillgång till marknadens främsta rådgivare inom bokföring, skatt och juridik.

revfyr3

'Starta eget'-rådgivning

Vi hjälper dig med vad behöver tänka på när du startar eget och vilka fällor du bör undvika.

Affärsjuridik

Vi har expertkompetens inom affärsjuridik och hjälper dig med frågor kring ditt företag.

Redovisningsfrågor

Vi hjälper dig med frågor som uppkommer kring redovisning för dig och ditt företag.

Trygg partner

Vi finns tillgängliga för dig och ditt företags utveckling i alla faser, vardagar kl. 09.00-17.00.

Vad menas med Revision?

En revision innebär att företagets bokföring, bokslut, årsredovisning samt företagsledningens förvaltning granskas av bolagets revisorer. Revisorernas arbete avslutas med upprättande av en revisionsberättelse. Syftet med revisionen är att tillgodose externa intressenter som ägare och fordringsägare som har intresse av att företaget följer lagar och förordningar på ett korrekt sätt. Genom revisionen av balans- och resultaträkning intygas att företagets ställning och resultat redovisas riktigt.

För ett aktiebolag som har revisor ska revisorn alltid vara auktoriserad eller godkänd eller så har man ett registrerat revisionsbolag.

Ekonomiska föreningar måste alltid ha en revisor, men kravet på revisorns kvalifikationer beror på omfattningen av föreningens verksamhet.

Enskilda näringsidkare och handels/kommanditbolag behöver normalt inte ha revisor. När verksamheten får den omfattningen att det krävs en revisor bör verksamheten överföras till ett aktiebolag för att därmed undvika det personliga betalningsansvaret för företagets alla åtaganden.

För mer information, se Frågor & Svar.

Kontakta oss

Have any questions? We are always open to talk about your business, new projects, creative opportunities and how we can help you.