Revision hos Revisionsbyrån Fyrtornet

revision hos fyrtornet

Vår huvudsakliga verksamhet består av revision. Vi har stor erfarenhet från revision av såväl ägarledda aktiebolag som ideella föreningar och stiftelser. Utöver revision av företag har vi även stor erfarenhet från revision av projektredovisning beträffande olika former av bidrag.

 

Målet för revision är att skapa trovärdighet för företagets redovisning och för den högsta ledningens förvaltning av företagets angelägenheter. När företagets årsredovisning och ledningens förvaltning uppfattas som trovärdig skapar det bra förutsättningar för ett framgångsrikt företagande. Trovärdigheten leder till att företagets olika intressenter t.ex. leverantörer, kunder, personal, kreditgivare, ägare och skatteverket känner att de kan lita på företagets redovisning.

 

Utan revision skulle företagets redovisning ha en lägre trovärdighet. Detta kan leda till att företagets intressenter känner en lägre tilltro till företagets redovisning.