Revisionsbyrån Fyrtornet kännetecknas av engagemang och kompetens.

söderarm-fyr fyrtornet revision

 

Innan byrån bildades fördes diskussioner om hur vi skulle kunna kombinera den lilla byråns engagemang med den stora byråns breda kompetens. Vi tror att vi hittat receptet. Vår byrås personal består i princip enbart av personal med lång erfarenhet inom ekonomi och revision. Vi har, via vårt kontaktnät, tillgång till personer med specialistkompetens på såväl de mindre som de största revisionsbyråerna. Vi har med andra ord tillgång till hela marknadens specialistkår.

Vi är en renodlad revisionsbyrå. Det innebär att vi enbart arbetar med revision samt med revisionsnära konsultationer. Vi tror inte att det är bra att först utföra redovisning och sedan utföra revisionen. Risken för att revisorn blir jävig är överhängande. Om behov av redovisningstjänster uppkommer har frågan lösts genom att vi har ett nära samarbete med marknadens bättre redovisningsbyråer, såväl större som mindre

 

Vi erbjuder hjälp med frågor som berör ditt företags ekonomi. Förutom egen kompetens har vi tillgång till marknadens främsta rådgivare inom bokföring, skatt och juridik.

Inspirationen till vår logotyp är fyren Söderarm.
Fyren som är byggd av sten har ett rött band runt midjan. Fyrens position är N5945, O1924, vilket betyder att fyren är belägen på gränsen till Ålands hav i Rådmansö socken, i Stockholms norra skärgård. På samma sätt som fyren vägleder fartyg förbi grynnor och skär, är vår målsättning att vägleda våra kunder förbi svårigheter och problem.