Tjänster hos Revisionsbyrån Fyrtornet

revision hos fyrtornet

Revision

Vår huvudsakliga verksamhet består av revision. Vi har stor erfarenhet från revision av såväl ägarledda aktiebolag som ideella föreningar och stiftelser. Utöver revision av företag har vi även stor erfarenhet från revision av projektredovisning beträffande olika former av bidrag.

konsultation hos fyrtornet

Konsultation

Revisionsbyrån tillhandahåller konsultationer inom ekonomi och redovisning. Exempel på våra kompetensområden är redovisningsfrågor, koncernredovisningsfrågor, årsredovisningar, deklarationer, bolagsbildning och avveckling av företag.

Vi är en helhetsleverantör

Vi erbjuder hjälp med frågor som berör ditt företags ekonomi. Förutom egen kompetens har vi tillgång till marknadens främsta rådgivare inom bokföring, skatt och juridik.

'Starta eget' - rådgivning

Bolagsbildning

Upprättande av deklarationer

Bokslutsrådgivning

Redovisningsfrågor

Skatterådgivning

Koncernredovisning

Företagsekonomiska analyser

Affärsjuridik

Frågor kring generationsskifte

Upprättande av årsredovisning

Kassaflödesanalys