TJÄNSTER

Tjänster

  • Revision

    Vår huvudsakliga verksamhet består av revision. Vi har stor erfarenhet från revision av såväl ägarledda aktiebolag som ideella föreningar och stiftelser. Utöver revision av företag har vi även stor erfarenhet från revision av projektredovisning beträffande olika former av bidrag. Målet för revision är att skapa trovärdighet för företagets redovisning och…

  • Konsultation

    Byrån tillhandahåller konsultationer inom diverse områden inom ekonomi och redovisning. Nedan visas exempel på områden där byrån tillhandahåller konsultationer. Redovisningsfrågor Koncernredovisningsfrågor Årsredovisningar Deklarationer Bolagsbildning Avveckling av företag


Vad vi erbjuder