HEM

Om Revisionsbyrån Fyrtornet

Innan byrån bildades fördes diskussioner om hur vi skulle kunna kombinera den lilla byråns engagemang med den stora byråns breda kompetens. Vi tror att vi hittat receptet. Vår byrås personal består i princip enbart av personal med lång erfarenhet inom ekonomi och revision. Vi har, via vårt kontaktnät, tillgång till personer med specialistkompetens på såväl de mindre som de största revisionsbyråerna. Vi har med andra ord tillgång till hela marknadens specialistkår.

Vi är en renodlad revisionsbyrå. Det innebär att vi enbart arbetar med revision samt med revisionsnära konsultationer. Vi tror inte att det är bra att först utföra redovisning och sedan utföra revisionen. Risken för att revisorn blir jävig är överhängande. Om behov av redovisningstjänster uppkommer har frågan lösts genom att vi har ett nära samarbete med marknadens bättre redovisningsbyråer, såväl större som mindre.

Vi erbjuder hjälp med frågor som berör ditt företags ekonomi. Förutom egen kompetens har vi tillgång till marknadens främsta rådgivare inom bokföring, skatt och juridik.

[button text=”Tjänster” link=”http://revfyr.se/tjanster/” style=”default” size=”normal” target=”_self” display=”inline” icon=”no” class=”with-margin”] [button text=”Kontakta oss” link=”http://revfyr.se/kontakta-oss/” style=”default” size=”normal” target=”_self” display=”inline” icon=”no” class=”with-margin purple”]

[service_box title=”’Starta eget’-rådgivning” icon=”icon1″ text=”Vi hjälper dig med vad behöver tänka på när du startar eget och vilka fällor du bör undvika.” btn_link=”http://revfyr.se/kontakta-oss/” btn_size=”normal” target=”_self”]

[service_box title=”Affärsjuridik” icon=”icon2″ text=”Vi har expertkompetens inom affärsjuridik och hjälper dig med frågor kring ditt företag.” btn_link=”http://revfyr.se/tjanster/” btn_size=”normal” target=”_self”]

[service_box title=”Redovisningsfrågor” icon=”icon3″ text=”Vi hjälper dig med frågor som uppkommer kring redovisning för dig och ditt företag.” btn_link=”http://revfyr.se/tjanster/” btn_size=”normal” target=”_self”]

[service_box title=”Trygg partner” icon=”icon4″ text=”Vi finns tillgängliga för dig och ditt företags utveckling i alla faser, vardagar kl. 09.00-17.00.” btn_link=”http://revfyr.se/kontakta-oss/” btn_size=”normal” target=”_self”]

Vi är experter på följande områden

Vad menas med Revision?

En revision innebär att företagets bokföring, bokslut, årsredovisning samt företagsledningens förvaltning granskas av bolagets revisorer. Revisorernas arbete avslutas med upprättande av en revisionsberättelse. Syftet med revisionen är att tillgodose externa intressenter som ägare och fordringsägare som har intresse av att företaget följer lagar och förordningar på ett korrekt sätt. Genom revisionen av balans- och resultaträkning intygas att företagets ställning och resultat redovisas riktigt.

För ett aktiebolag som har revisor ska revisorn alltid vara auktoriserad eller godkänd eller så har man ett registrerat revisionsbolag.

Ekonomiska föreningar måste alltid ha en revisor, men kravet på revisorns kvalifikationer beror på omfattningen av föreningens verksamhet.

Enskilda näringsidkare och handels/kommanditbolag behöver normalt inte ha revisor. När verksamheten får den omfattningen att det krävs en revisor bör verksamheten överföras till ett aktiebolag för att därmed undvika det personliga betalningsansvaret för företagets alla åtaganden.

För mer information, se Frågor & Svar.